Derhêner: Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği BSYKD
Rûpel: 48
Arşîv: Kurdî/Tirkî
Cîh: Kurdistan
Sal: 2001
PDF daxîne: PDF daxîne PDF daxîne
Nîşe: 3 Aylık Haber Sanat Kültür Edebiyat Bülteni

Hûrnêrîn

Merhaba,

Sevgili dostlar, dernekçilik kolay bir iş değil; hele demokratik olmayan, örgütlülüğün ve toplumsal

s'ıvil dayanışmanın önemsenmediği toplumlarda daha da zordur. Sosyal ve siyasal çalışmalar özgür

ve aydın bireylerin katkılarıyla mümkündür. Biz ne yazık ki özgür ve aydın bireylerden oluşan bir toplum

değiliz. Hala ortaçağın ilkel geriliklerini bağrında taşıyan bir toplurnuz.

Dernekler, demokratik sivil toplum örgütleridir. Dernekler sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda

bireylerin birlikte hareket etme ve topluca kendilerini ifade etme araçlarıdır. Çağdaş toplumlarda

dernekler, sivil yaşamın vazgeçilmez temel unsurlardır. Dünyada süper güçlerin yaşamı kendi çıkarları

doğrultusunda şekillendirme çabalarına sivil toplum örgütlerinin karşı çıkışları dikkate değerdir. Artık

dünya zenginler için dikensiz bir gül bahçesi değildir. Doğanın korunması, nükleer silahların yasaklanması,

yoksulluk ve ırkçılığın yeryüzünden silinmesi mücadelesinin önünde hükümet dışı sivil toplum örgütleriQi

görmekteyiz. Bu çağımızın dikkate değer bir olgusudur.

Kısaca derneklerin ve sivil toplum örgütlerinin önemini vurgularken, bizim açımızdan da kendi

kurumumuz olan BiNYAD'ın önemi çoktur. Biz sorunları çok olan bir toplumuz. Bireysel onlamda bazı

sorunlarımız çözsek de toplumsal olarak sorunlarımızı çözmemiz mümkün değildir. Ancak BINYAD gibi

araçlar oluşturarak, birl·ıkte sorunlarımızı dile getirip çözüm arayışına girersek başarılı oluruz. Diyeceksiniz

ki bu da çok zor. Demokratik olmayan, hala çağdışı bir anayasayla bunun mücadelesini veriyoruz.

Toplumu örgütleyerek, sivilleştirerek, şiddetten ve baskıdan arındırarak çevremize dalandınimak istenen

bu antidemokratik çemberi ancak böyle yıkabiliriz.

Örgütlü toplum çağdaş bir toplumdur. Çağdaşlaşmak, dünyadaki çağdaş ülkeler gibi olmak ve

onlar gibi yönetmek ve yönetilrnek bizim de hakkımızdır. Bu düşünceyle;

a) insanlarımızarasında sağlıklı bir iletişim kurmak;

b) insanlarımızarasında insani bağları gelişfırmek ve sosyal dayanışmayı sağlamak;

c) Kendi kültür, gelenek ve kimliğimize sahip çıkarak geliştirmek; bizden sonraki kuşaklara ulaştırmasını

sağlamak;

d) Yöremizeve yöremizin sorunlarına örgütlü bir şekilde sahip çıkmak, aksakl ıkiarın giderilmesinde

aracı olmak, ekonomik ve sosyal yapısına müdahalede bulunmak için BiNYAD çatısı altında bir araya

gelmeliyiz.

Asıl amaç, birlik ve beraberliğimizin temel aracı olan BiNYAD'a sahip çıkmak, üye olmak, etkinliklerine

katılmak, destek vermektir. Bu düşüncelerimizin gerçekleşmes'ı üyelerimizin duyarlılığına bağlıdır. Sorun

tüm Bingöllülerin sorunudur. Bu dernek tüm Bingöllülerin deneğidir. Ben Bingöllüyüm diyen herkesin

üye olabileceği demokratik bir dernek yaratmak esas hedefimizdir. Tüm Bingöllü hemşehrilerimizle

birlikte olmak dileğiyle ....

Nevzat Gül

BiNYAD Yönetim Kurulu Başkam