Kovar

B

Berga Bawerî 1

Bawerî 1

baweri

Sal: 1995
Kovara Hereketa Îslamîya Kurdistanê Sahibi: Mehmet Satır   Navnîşan: Wulfeshorn 1 30455
Berga Berbang 1982/1

Berbang 1982/1

berbang

Sal: 1982
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1982/2

Berbang 1982/2

berbang

Sal: 1982
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê  
Berga Berbang 1982/3

Berbang 1982/3

berbang

Sal: 1982
Berga Berbang 1982/4

Berbang 1982/4

berbang

Sal: 1982
BERBANG Organa Federasyona Komelên Kurdistanê Li Swêdê