Kovar

C

Berga Ciwanên Azad 10

Ciwanên Azad 10

ciwanen azad

Sal: 2007
Mijar: Sîyasî  
Berga Ciwanên Azad 11

Ciwanên Azad 11

ciwanen azad

Sal: 2007
Mijar: Sîyasî  
Berga Ciwanên Azad 12

Ciwanên Azad 12

ciwanen azad

Sal: 2007
Mijar: Sîyasî  
Berga Ciwanên Azad 14

Ciwanên Azad 14

ciwanen azad

Sal: 2007
Mijar: Sîyasî  
Berga Ciwanên Azad 15

Ciwanên Azad 15

ciwanen azad

Sal: 2007
Mijar: Sîyasî