Kovar

H

Berga Hawadîsê Zazayan  372

Hawadîsê Zazayan 372

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  373

Hawadîsê Zazayan 373

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  374

Hawadîsê Zazayan 374

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  375

Hawadîsê Zazayan 375

hawadise zazayan

Sal: 2013
Berga Hawadîsê Zazayan  376

Hawadîsê Zazayan 376

hawadise zazayan

Sal: 2013