Kovar

J

Berga Jîdî 2 Razbar 2692

Jîdî 2 Razbar 2692

judi

Sal: 1991
Berga JÎN  Cîlt  1

JÎN Cîlt 1

jin

Sal: 1918
Ji bona vê berhemê hun dikarin bi vê navnîşanê re têkevin têkilîyê!   JÎN Kovara Kurd
Berga JÎN  Cîlt  2

JÎN Cîlt 2

jin

Sal: 1918
Ji bona vê berhemê hun dikarin bi vê navnîşanê re têkevin têkilîyê!   JÎN Kovara Kurd
Berga JÎN  Cîlt  3

JÎN Cîlt 3

jin

Sal: 1918
Ji bona vê berhemê hun dikarin bi vê navnîşanê re têkevin têkilîyê!   JÎN Kovara Kurd
Berga JÎN  Cîlt  4

JÎN Cîlt 4

jin

Sal: 1918
Ji bona vê berhemê hun dikarin bi vê navnîşanê re têkevin têkilîyê!   JÎN Kovara Kurd