Kovar

Q

Berga Qêrîn 1

Qêrîn 1

qerin

Sal: 1981
NavnîşanPost Box 7031 163 07 Spanga , Sweden   Wxedî KOÇ - KAK Komela Çanda Karkerên Kurd
Berga Qêrîn 2

Qêrîn 2

qerin

Sal: 1981
NavnîşanPost Box 7031 163 07 Spanga , Sweden   Wxedî KOÇ - KAK Komela Çanda Karkerên Kurd
Berga Qêrîn 3

Qêrîn 3

qerin

Sal: 1981
NavnîşanPost Box 7031 163 07 Spanga , Sweden   Wxedî KOÇ - KAK Komela Çanda Karkerên Kurd
Berga Qêrîn 4/5

Qêrîn 4/5

qerin

Sal: 1982
NavnîşanPost Box 7031 163 07 Spanga , Sweden   Wxedî KOÇ - KAK Komela Çanda Karkerên Kurd
Berga Qêrîn 6

Qêrîn 6

qerin

Sal: 1982
NavnîşanPost Box 7031 163 07 Spanga , Sweden   Wxedî KOÇ - KAK Komela Çanda Karkerên Kurd