Kovar

T

Berga Têkoşer 1

Têkoşer 1

tekoser

Sal: 1979
TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka Navnîşan: B.P. 33, B. 1730
Mijar: Agadarî  
Berga Têkoşer 11/12

Têkoşer 11/12

tekoser

Sal: 1981
TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka Navnîşan: B.P. 33, B. 1730
Mijar: Agadarî  
Berga Têkoşer 13/14

Têkoşer 13/14

tekoser

Sal: 1981
TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka Navnîşan: B.P. 33, B. 1730
Mijar: Agadarî  
Berga Têkoşer 15/16

Têkoşer 15/16

tekoser

Sal: 1982
TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka Navnîşan: B.P. 33, B. 1730
Mijar: Agadarî  
Berga Têkoşer 164

Têkoşer 164

telgraf

Sal: 2009
Telgraf Editor.............................. Ahmet Adar News Editor.................... Hasan Usak
Mijar: Nûçe