Kovar

Berga Ala Yekîtî 5

Ala Yekîtî 5

Ala Yekiti

Sal: 1988
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 6

Ala Yekîtî 6

Ala Yekiti

Sal: 1988
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 7

Ala Yekîtî 7

Ala Yekiti

Sal: 1989
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 8

Ala Yekîtî 8

Ala Yekiti

Sal: 1989
Mijar: Sîyasî  
Berga Ala Yekîtî 9

Ala Yekîtî 9

Ala Yekiti

Sal: 1989
Mijar: Sîyasî