Rojname

A

Berga Agirî 117

Agirî 117

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 118

Agirî 118

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 119

Agirî 119

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 12

Agirî 12

agiri

Sal: 2004
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 120

Agirî 120

agiri

Sal: 2009