Rojname

A

Berga Agirî 14

Agirî 14

agiri

Sal: 2004
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 140

Agirî 140

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 141

Agirî 141

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 142

Agirî 142

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 143

Agirî 143

agiri

Sal: 2010