Rojname

A

Berga Agirî 148

Agirî 148

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 149

Agirî 149

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 15

Agirî 15

agiri

Sal: 2005
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 150

Agirî 150

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 151

Agirî 151

agiri

Sal: 2011