Rojname

A

Berga Agirî 108

Agirî 108

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 109

Agirî 109

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 11

Agirî 11

agiri

Sal: 2004
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 110

Agirî 110

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 111

Agirî 111

agiri

Sal: 2009