Rojname

B

Berga Bas 32

Bas 32

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 33

Bas 33

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 34

Bas 34

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 35

Bas 35

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî  
Berga Bas 36

Bas 36

Sal: 2017
Mijar: Nûçe   Sîyasî