Rojname

A

Berga Agirî 126

Agirî 126

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 127

Agirî 127

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 128

Agirî 128

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 129

Agirî 129

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 13

Agirî 13

agiri

Sal: 2004
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www