Tevahîya arşîvê: 1383

Berga Agirî 70

Agirî 70

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 71

Agirî 71

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 72

Agirî 72

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 73

Agirî 73

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 74

Agirî 74

agiri

Sal: 2006
Berga Agirî 75

Agirî 75

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 76

Agirî 76

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 77

Agirî 77

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 78

Agirî 78

agiri

Sal: 2007
Berga Agirî 79

Agirî 79

agiri

Sal: 2008
Berga Agirî 8

Agirî 8

agiri

Sal: 2004
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 80

Agirî 80

agiri

Sal: 2008
Berga Agirî 81

Agirî 81

agiri

Sal: 2008
Berga Agirî 82

Agirî 82

agiri

Sal: 2008
Berga Agirî 83

Agirî 83

agiri

Sal: 2008
Berga Agirî 84

Agirî 84

agiri

Sal: 2008
Berga Agirî 85

Agirî 85

agiri

Sal: 2008
Berga Agirî 86

Agirî 86

Sal: 2008
Berga Agirî 87

Agirî 87

Sal: 2008
Berga Agirî 88

Agirî 88

Sal: 2008