Tevahîya arşîvê: 1383

Berga Agirî 117

Agirî 117

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 118

Agirî 118

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 119

Agirî 119

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 12

Agirî 12

agiri

Sal: 2004
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 120

Agirî 120

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 121

Agirî 121

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 122

Agirî 122

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 123

Agirî 123

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 124

Agirî 124

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 125

Agirî 125

agiri

Sal: 2009
Berga Agirî 126

Agirî 126

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 127

Agirî 127

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 128

Agirî 128

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 129

Agirî 129

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 13

Agirî 13

agiri

Sal: 2004
Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî Partîya Demokrata Kurdistana Îranê diweşîne   www
Berga Agirî 130

Agirî 130

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 131

Agirî 131

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 132

Agirî 132

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 133

Agirî 133

agiri

Sal: 2010
Berga Agirî 134

Agirî 134

agiri

Sal: 2010